Discografie

Wat is een discografie onderzoek?

Een discografie is een onderzoek waarbij gekeken wordt of een tussenwervelschijf een oorzaak is voor uw pijnklachten.

Wat kunnen we zien met een discografie?

Door een naald in de tussenwervelschijf te plaatsen kunnen we zien of er afwijkingen in de tussenwervelschijf aanwezig zijn en of deze afwijkingen uw pijn kunnen verklaren. Op de röntgenfoto hieronder ziet U een voorbeeld van een discografie van de tussenwervelschijven tussen de derde (figuur L3) en vierde (figuur L4) lendewervel, tussen de vierde (figuur L4) en vijfde (figuur L5) lendewervel en tussen de vijfde lendewervel (figuur L5) en het heiligbeen (figuur S1). De drie zwarte strepen zijn de naalden die met hun punt in de tussenwervelschijven zijn gebracht. De sterretjes aan het eind van de naalden geven het contrastmiddel in de tussenwervelschijven aan.

 

discografietekst

Wanneer krijg ik een discografie?

Als u lage rugpijn heeft, al of niet met uitstraling naar één of beide benen, die op andere behandelingen niet goed heeft gereageerd en wanneer uw pijnarts op grond van zijn onderzoek denkt dat de tussenwervelschijf de belangrijkste bron van uw pijnklachten is kan hij besluiten om bij u een discografie te doen.

Waar moet ik op letten voordat ik een discografie krijg?

Er is een aantal situaties die u aan uw pijnspecialist moet melden als hij u een discografie voorstelt:

 • In geval van zwangerschap kunt u geen discografie ondergaan omdat er röntgenapparatuur wordt gebruikt.
 • Als u ziek bent of koorts hebt op de dag van behandeling kunt u geen discografie ondergaan en moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt.
 • Als u bloedverdunners gebruikt dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt. Hij zal dan eventueel bepaalde medicatie adviezen geven om deze tijdelijk te staken.

Hoe moet ik me voorbereiden op een discografie?

 • U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen zoals nachtkledij omdat de behandeling in dagbehandeling gebeurt.
 • U kunt gewoon eten voor de behandeling en uw geneesmiddelen innemen.
 • Dit geldt niet voor bloedverdunners zoals hierboven staat vermeld.
 • Zorg wel dat er iemand u thuis brengt, want u mag 24 uur niet aan het verkeer deelnemen

Hoe gaat een discografie?

 • Nadat u zich op de Chirurgisch Dagcentrum heeft gemeld, wordt u naar de operatiekamer verwezen.
 • Hier wordt u op uw buik in een bed gelegd en wordt u voorbereid voor de discografie.
 • Na het plaatsen van een infuus en aanleggen van de nodige bewaking (hartritme, bloeddruk) komt u op uw buik te liggen.
 • De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving met eventueel aanvullend een lichte vorm van narcose waardoor u zich rustig en ontspannen voelt.
 • Omdat bij een discografie altijd vergeleken moet worden met een gezonde tussenwervelschijf worden altijd minstens twee tussenwervelschijven onderzocht (de zieke tussenwervelschijf en één of twee normale tussenwervelschijven).
 • Er wordt onder röntgendoorlichting een naald in de tussenwervelschijf gebracht.
 • Vervolgens wordt er een kleine hoeveelheid contrastvloeistof ingespoten in de tussenwervelschijf.
 • U zult tijdens de ingreep soms vragen moeten beantwoorden. Met name wordt van u gevraagd of het inspuiten van de contrastvloeistof pijn doet en nog belangrijker of u deze plaats van de pijn herkent.
 • Als er verdoving in de tussenwervelschijf wordt gespoten, wordt u gevraagd of uw bekende pijn hierop verdwijnt.
 • Als bescherming tegen infectie krijgt u een antibioticum toegediend via een infuus.
 • De behandeling duurt gemiddeld 1 uur.
 • Na uw operatie brengen wij u naar de verkoeverkamer.
 • Hier verblijft u voor nadere controle nog ongeveer een uur.

Wanneer word ik ontslagen uit het ziekenhuis?

 • Voor ontslag wordt u nog gezien door de behandelde pijnspecialist, die u de uitslag van de discografie meedeelt.

Wat zijn de gevaren en bijwerkingen van een discografie?

 • Na een discografie kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:
 • Tijdelijke krachtsvermindering of een verdoofd gevoel in een arm of been. Dit is een gevolg van de verdoving van een zenuw. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt.
 • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.
 • Er kan een infectie ontstaan van een tussenwervelschijf. De kans hierop is echter heel klein.

Wat is de nazorg?

 • Na de behandeling mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.
 • Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen.