Interventies

Zenuwwortel blokkades

Wat zijn zenuwwortel blokkades?

De wervelkolom is opgebouwd uit wervels (zie figuur bij nummer 1) waartussen de zogenaamde tussenwervelschijven (zie figuur bij nummer 2) zitten, waardoor de wervels onderling kunnen bewegen. Iedere wervel heeft twee paar gewrichtjes (facetgewrichten) met de bovenliggende wervel (zie figuur bij nummer 3) en twee gewrichtjes met de onderliggende wervel (zie figuur bij nummer 4). Tussen twee wervels komt er een zenuwwortel uit (zie figuur bij nummer 5). Deze zenuwwortels kunnen de oorzaak zijn van de pijn zoals bij beschadiging door een hernia in de rug. Deze zenuwwortel is belangrijk voor de pijnsignalen.

lwkfacet

Figuur 1. Lendenwervels schuin van achteren gezien met een stuk van het bekken (zie tekst).

 Om te weten te komen welke zenuwwortel belangrijk is voor het gebied waarin uw pijn zit, moet er eerst een proefblokkade van deze zenuwwortel worden gedaan. Dit gebeurt door deze zenuwwortel (zie figuur bij nummer 5) met een injectie te verdoven zodat deze geen pijn meer kan doorgeleiden ('sleeve injectie').

Omdat van te voren niet precies bekend is welke zenuwwortel past bij uw uitstralende pijn worden bij een proefblokkade meestal aan één zijde drie verschillende zenuwwortels verdoofd. Hiervoor worden drie afspraken op het dagcentrum gemaakt.

Bij een definitieve zenuwwortel blokkade wordt via een naald een elektrisch stroompje op zenuwwortel gezet zodat deze verwarmd en onderbroken wordt met als gevolg dat deze zenuwwortel geen pijnsignalen meer door kan geven.

Proefblokkades en definitieve blokkades van een zenuwwortel kunnen in de nek- borstwervelkolom en in de lendenwervelkolom toegepast worden.

Waar moet ik op letten voordat ik een zenuwwortel blokkade krijg?

Er is een aantal situaties die u aan uw pijnspecialist moet melden als hij u een zenuwwortel blokkade voorstelt:

 • In geval van zwangerschap kunt u geen zenuwwortel blokkades ondergaan omdat er röntgenapparatuur wordt gebruikt.
 • Als U ziek bent of koorts hebt op de dag van behandeling kunt U geen zenuwwortel blokkades ondergaan en moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als U overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt.
 • Als u bloedverdunners gebruikt dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt. Hij zal dan eventueel bepaalde medicatie adviezen geven om deze tijdelijk te staken.

 Hoe moet ik me voorbereiden op een zenuwwortel blokkade?

 • U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen zoals nachtkledij omdat de behandeling meestal poliklinisch gebeurt.
 • U kunt gewoon eten voor de behandeling en uw geneesmiddelen innemen. Dit geldt niet voor bloedverdunners zoals hierboven staat vermeld.
 • Zorg wel dat iemand u thuisbrengt, want u mag 24 uur niet aan het verkeer deelnemen

Hoe gebeurt de zenuwwortel blokkade?

 • De behandeling gebeurt op het Dagcentrum, waar u zich kunt omkleden en een operatiehemd moet aantrekken. Dit hemd sluit aan de achterzijde.
 • U wordt door de verpleegkundige in de behandelruimte gebracht, waarin u een behandeltafel, een röntgenapparaat en televisiemonitors ziet opgesteld.
 • Afhankelijk waar de zenuwwortel blokkades moeten worden verricht, wordt u op uw rug of buik op de behandeltafel gelegd.
 • De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat en een ijzeren liniaal. Deze plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid.
 • Vervolgens wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, rode vloeistof.
 • De pijnspecialist dekt met enkele steriele doeken de plaats af om steriel te kunnen werken.
 • De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist onder röntgendoorlichting (via de televisiemonitor) de naalden op de juiste plaats brengt.
 • Ook wordt er wat contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naald goed te zien.
 • Bij proefblokkaden worden er rond de zenuwwortel kleine hoeveelheden verdoving gespoten om deze tijdelijk te blokkeren.
 • Deze verdoving kan enkele uren duren, waarna u weer dezelfde pijn terugkrijgt als voor de proefblokkade.
 • Hierna kunt u zich weer omkleden en wordt u gevraagd om naar de wachtruimte te gaan.
 • Na een half uur komt uw pijnspecialist u vragen of de pijn door de proefblokkade duidelijk is verminderd.
 • Heeft de proefblokkade niet tot pijnvermindering geleid, dan moet u op de Polikliniek Pijnbestrijding een afspraak met uw eigen pijnspecialist maken die het verdere behandelbeleid met u zal bespreken.
 • Is door de proefblokkade de pijn duidelijk verminderd, dan kan er eventueel gelijk een afspraak op het Dagcentrum gemaakt voor een definitieve zenuwwortel blokkade.
 • Bij een definitieve zenuwwortel blokkade gaat het precies hetzelfde, maar naast de lokale verdoving bij de zenuwwortel te brengen worden er nu ook met naalden kleine elektrische stroompjes achter elkaar bij de zenuwwortel gegeven.
 • U voelt hierbij een prikkelend gevoel. Als U dit voelt moet u dit tegen de behandelend pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt. De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot de zenuwwortel is.
 • Staan de naalden op de goede plaats, dan wordt er een radiofrequente (RF) stroom bij de zenuwwortel gegeven om deze te blokkeren.
 • Tegenwoordig worden in plaats radiofrequente (RF) stroom een gepulseerde radiofrequente (PRF) stroom gegeven.
 • Het verschil is dat er in plaats van één radiofrequente stroom gegeven nu een onderbroken reeks (gepulseerd) stroompjes wordt gegeven die ook nog eens minder warmte bij de zenuwwortel veroorzaken.
 • Hierdoor wordt de zenuwwortel niet onderbroken maar vindt er meer een beïnvloeding van de zenuwwortel plaats waardoor er minder pijn ontstaat.
 • Na deze behandeling moet u op de Polikliniek Pijnbestrijding een afspraak na zes tot acht weken met uw eigen pijnspecialist maken, die het effect van de behandeling zal controleren en eventueel het verdere behandelbeleid met u zal bespreken.

Hebben zenuwwortel blokkades bijwerkingen?

 • Als mogelijke bijwerking van de definitieve zenuwwortelblokkade kan er een tijdelijk verminderd gevoel van de huid waar behandeld is optreden.
 • Bij aanraking van de huid kan dit soms een vreemd gevoel geven.
 • Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.
 • Ook kan er soms een allergie voor de ingespoten stoffen optreden zoals de contrastvloeistof.

Wanneer kan ik pijnvermindering verwachten?

 • Na een definitieve zenuwwortelblokkade kan er napijn optreden die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt.
 • Het beste resultaat van de behandeling zien we na zes tot acht weken.
 • Rond deze tijd wordt er een controleafspraak met uw eigen pijnspecialist gemaakt.