Disclaimer

De inhoud van deze website is tot stand gekomen met dank aan de medewerkers van de Afdeling Anesthesie/ Pijnbestrijding en van het DPC (voormalig PKC-Maastricht) van het MUMC+. Hoewel aan de inhoud van deze website uiterste zorg is besteed, kunnen enerzijds geen rechten aan de inhoud worden ontleend en kan anderzijds geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden.

Medische informatie op deze website is bedoeld als aanvulling - en niet als vervanging - op het contact tussen u als patiënt en de arts en het contact dat u als bezoeker heeft MUMC+.

Niets op deze website mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding. Dit geldt ook voor het gebruik van het DPC en het azM-logo.