Heuppijn

Wat is een heuppijn?

Heuppijn of Coxalgie is pijn die veroorzaakt wordt door aandoeningen van het heupgewricht en de weefsel rond het heupgewricht.

Oorzaken

Heuppijn kan veel oorzaken hebben waarbij heupartrose en een slijmbeursontsteking van de heup de meest voorkomende oorzaak is. Heupartrose is sterk gebonden aan de leeftijd (> 50 jaar), daarnaast spelen aangeboren afwijkingen, bepaalde sporten en ongevallen met de heup een rol bij het ontstaan van heupartrose. Overgewicht heeft geen verband met ontstaan van heupartrose, maar wel met de toename van de reeds bestaande heupartrose. Het ontstaan van een slijmbeursontsteking van de heup heeft een duidelijk verband met een reeds bestaande artrose van de knie, een reeds bestaande heupartrose en rugklachten.

Klachten/verschijnselen

De patiënt kan de uitstralende pijn ervaren aan de voorzijde en zijkant van het bovenbeen tot de knie en kan gepaard gaan met liesklachten, meestal uitgelokt door belasting. Daarnaast klaagt de patiënt over ochtendstijfheid die binnen een uur na opstaan verdwijnt. Bij slijmbeursontsteking van de heup wordt de pijn aangegeven boven het bot van de heup aan de zijkant van het bovenbeen met uitstraling naar de knie soms tot aan de enkel. Patiënten klagen vooral over nachtelijke pijn wanneer zij op de aangedane heup liggen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bij heuppijn moet altijd onderzoek van de lage rug, het bekken en de knie plaatsvinden. Omdat patiënten vooral met liesklachten komen is onderzoek van de lies belangrijk. Neurologisch onderzoek moet een rughernia uitsluiten. Daarnaast moet het SI-gewricht goed onderzocht worden. Andere oorzaken zijn tumoren, botbreuken, heupkopafwijkingen en infecties. Bij een slijmbeursontsteking van de heup is lokaal drukken op de slijmbeurs belangrijk om een pijnlijke slijmbeursontsteking van de heup aan te tonen.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • Bloedonderzoek bij verdenking op systeemaandoeningen zoals reuma.
  • Bij langdurig aanblijven van de heupklachten: röntgenfoto's, echografie en een MRI-scan.
  • Een botscan bij vermoeden van een tumor.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Andere Behandelingen

Interventionele pijnbehandeling

 

 

 

Hoe wordt de diagnose gesteld?