Diabetisch polyneuropathie

Wat is diabetische polyneuropathie?

Diabetische polyneuropathie is een neurologische aandoening (neuropathie) van alle (polyneuropathie) zenuwen van het lichaam ten gevolge van suikerziekte en die gepaard kan gaan met pijn en/of uitval op basis van het niet goed werken van deze zenuwen.

Oorzaak

Diabetische polyneuropathie kan het resultaat zijn van een direct giftig effect van suiker (glucose) op de zenuwcellen van de zenuwen. Daarnaast gaat de aantasting van de zenuwen gepaard met een aandoening van de vaatjes die de zenuwen van bloed moeten voorzien.
Suikerpatiënten die slecht ingesteld zijn of kunnen worden, hebben dan ook meer kans op een diabetische polyneuropathie en/of pijn. Ook andere zaken zoals hoge bloeddruk en nog belangrijker te veel vetten in het bloed spelen hierbij een rol. Ongeveer de helft van de suikerpatiënten met een polyneuropathie hebben pijnklachten.

Klachten/verschijnselen

Meer dan 80% van de suikerpatiënten met een polyneuropathie heeft vooral klachten aan de uiteinden van de armen en benen. De klachten beginnen meestal in de voeten en stijgen geleidelijk aan op naar boven. Als de klachten bij de knieën aangekomen zijn doen de handen meestal ook mee. Soms zijn de klachten van een polyneuropathie de eerste tekenen van suikerziekte. Beginnende klachten zijn tekenen van een verminderd gevoel en brandende voeten, welke vooral 's nachts kunnen optreden en die toenemen bij aanraking en gevoel van prikkelingen in de voeten. Ook aanvalsgewijze pijnscheuten komen voor. Als de pijnklachten meevallen kunnen er wel al gevoelsveranderingen worden vastgesteld. Door een ernstige polyneuropathie kunnen ook loopstoornissen ontstaan omdat het gevoel in de voeten aangetast is. Soms is aanraken van de voeten pijnlijk.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Algemeen lichamelijk onderzoek en een uitgebreid neurologische onderzoek is van grootbelang. Het neurologische onderzoek dient ten minste het volgende te omvatten: (1) gevoelsonderzoek aan de armen en benen (2) reflexen en (3) onderzoek van de kracht.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • EMG.
  • Onderzoek door een internist.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Andere Behandelingen

Interventionele pijnbehandeling.