Informatie over pijn

Soorten pijn

Soorten pijn

Het is belangrijk om vast te stellen welke soort pijn u hebt: dit kan namelijk gevolgen hebben voor de keuze van de behandeling. Uw pijnspecialist zal tijdens uw eerste bezoek bepalen welke soort pijn of combinatie van soorten pijn u hebt om een gerichte behandeling op te kunnen stellen.

Pijn kan op verschillende manieren worden onderscheiden.

Acute & chronische pijn

Acute pijn is pijn die plotseling optreedt, bijvoorbeeld direct na het verstuiken van een enkel. De oorzaak is hier meestal duidelijk.

Chronische pijn is vaak ingewikkelder. Deze pijn bestaat al wat langer, vaak langer dan drie maanden. Soms is een duidelijke oorzaak te vinden zoals gewrichtsontstekingen bij reuma, maar vaak is de oorzaak niet (meer) te achterhalen. De pijn is dan een eigen leven gaan leiden. We noemen dat sensitisatie: het pijnsysteem is gevoeliger geworden.

Dit onderscheid is van groot belang omdat chronische pijn veel meer gevolgen kan hebben voor uw kwaliteit van leven en ook kan leiden tot andere klachten, bijvoorbeeld angst en depressie. Die andere klachten kunnen dan weer leiden tot een verergering van uw pijn.

Soorten pijn

  1. Pijn door weefselschade: bijvoorbeeld door een schaafwond of een verzwikte enkel (medische term: nociceptieve pijn).
  2. Zenuwpijn:bijvoorbeeld door een beschadigde zenuw na een diepe snijwond of zenuwschade door suikerziekte (medische term: neuropathische pijn).
  3. Orgaanpijn: bijvoorbeeld door een blindedarmontsteking (medische term: viscerale pijn).
  4. Vaatpijn: bijvoorbeeld door een ziekte van de bloedvaten zoals aderverkalking of een verstopping (medische term: vasculaire pijn).
  5. Pijn bij kanker:bijvoorbeeld door ingroei van een gezwel (medische term: oncologische pijn).

 Deze soorten pijn zijn vaak in het dagelijks leven moeilijk te onderscheiden.

Samengevat:

  • Pijn kan worden ingedeeld op basis van tijdsduur, waarbij we spreken van acute pijn en chronische pijn (langer dan drie maanden).
  • Pijn kan ook worden ingedeeld op basis van grofweg vijf oorzaken van pijn.
  • Kennis over het soort pijn is van groot belang bij de behandeling van de pijn.