Soorten pijn

Zijn er verschillende soorten pijn ?

 

Het is van groot belang om bij u vast te stellen welke soort pijn u heeft omdat dit gevolgen kan hebben voor de keuze van de behandeling van uw pijn. Uw pijnspecialist zal tijdens uw eerste bezoek bepalen welke soort pijn of combinatie van soorten pijn u heeft om een gerichte behandeling op te kunnen stellen. De volgende soorten pijn kunnen worden onderscheiden:

  1. Nociceptieve Pijn: door weefselschade zoals b.v. bij een verzwikte enkel
  2. Neuropathische Pijn: b.v. door een beschadigde zenuw
  3. Viscerale Pijn: b.v. door een blindedarmontsteking
  4. Vasculaire Pijn: b.v. door een ziekte van de bloedvaten
  5. Oncologische Pijn: b.v. door ingroei van een gezwel

Naast bovengenoemde soorten pijn kan pijn ook nog ingedeeld worden in acute en chronische pijn.

Acute pijn is pijn die bijvoorbeeld direct na een verstuikte enkel ontstaat. Als U na 3 maanden nog steeds pijn aan die verstuikte enkel heeft, dan noemen we dat chronische pijn.

Dit is van groot belang omdat chronische pijn veel meer gevolgen kan hebben voor uw kwaliteit van leven en ook kan leiden tot klachten zoals o.a. angst en depressie, die dan weer kunnen leiden tot een verergering van uw pijn.