Neuropathische pijn

Wat is neuropathische pijn ?

Als u bijvoorbeeld door een snijwond een zenuw heeft beschadigd dan kan dit na enige tijd leiden tot erge pijn. Men noemt dit ook wel zenuwpijn. Deze pijn komt doordat de beschadigde zenuw zelf seintjes (elektrische stroompjes) naar het ruggenmerg gaat afgeven die vervolgens naar de hersenen worden doorgegeven om uiteindelijk bij u een pijngevoel te geven.

Bij neuropathische pijn is men nooit zonder pijn aangezien de beschadiging van de zenuw niet weg gaat. Buiten deze altijd aanwezige pijn treden er soms heftige spontane pijnaanvallen op. Dit komt omdat de beschadigde zenuw soms spontaan ontlaadt (een elektrische stroom afgeeft) en die voelt u als een hevige schietende pijn.

Neuropathische pijn wordt ook veroorzaakt door zenuwen die niet goed functioneren (polyneuropathie). Dit wordt vaak gezien bij patiënten die suikerziekte (diabetes) hebben. Wanneer er zenuwbanen in het ruggenmerg of in de hersenen niet goed functioneren, dan kan dit ook tot neuropathische pijn leiden. Maar omdat deze functiestoornis in het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen) ligt, noemen we dit ook wel centrale pijn.