Welke soorten pijn zijn er?

Pijn bij kanker

Wat is pijn bij kanker of oncologische pijn ?

Oncologische pijn is, zoals het woord 'oncologisch' al zegt, een soort pijn die ontstaat ten gevolge van kanker. Als u bijvoorbeeld kanker hebt waarbij de tumor in nabijgelegen weefsels en of zenuwen doorgroeit, dan kan dit enerzijds tot weefselbeschadiging leiden, anderzijds komen er bij deze weefselschade allerlei stoffen vrij die kleine pijnzenuwlichaampjes (nociceptoren) prikkelen. Deze geprikkelde pijnzenuwlichaampjes geven via zenuwen seintjes (elektrische stroompjes) aan het ruggenmerg door en vervolgens worden deze seintjes aan de hersenen doorgegeven om uiteindelijk een pijngevoel te geven.

Oncologische pijn bestaat veelal uit een combinatie van de eerder genoemde soorten pijn, namelijk nociceptieve pijn door ingroei van een tumor, neuropathische pijn indien er sprake is van doorgroei in zenuwweefsel en viscerale pijn als het weefsel rondom de organen aangetast is. Echter, naast de pijn die direct door de kanker wordt veroorzaakt, kan er ook pijn ontstaan als gevolg van de behandeling. Voorbeelden hiervan zijn; neuropatische pijn aan handen en voeten als gevolg van chemotherapie, een pijnlijke mond (nociceptieve pijn) door slijmvliesontsteking als gevolg van chemotherapie of bestraling of chronische postoperatieve pijn.