Speciale verwijzing

Moet ik met mijn pijnklachten bij een speciale pijnspecialist van het UPCM zijn?

Normaal wordt u bij aanmelding voor het eerste polikliniekbezoek bij een van de stafleden of arts-assistenten in opleiding gepland. Bent u in het verleden op onze polikliniek behandeld door een bepaalde pijnspecialist, dan streven we er naar om u bij dezelfde arts te plannen.

In een aantal gevallen wordt u binnen de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM verwezen naar een pijnspecialist die op een gebied van de pijn en de behandeling daarvan gespecialiseerd is.

Wanneer u lijdt aan CRPS of uw verwijzend arts vermoedt dat u CRPS heeft dan is hiervoor een speciale polikliniek georganiseerd, waarbij u multidisciplinair onderzocht zal worden door een pijnspecialist, een chirurg en een revalidatiearts.

Wanneer u pijn door kanker heeft, dan is er binnen het Oncologisch Centrum een speciale pijnpolikliniek van het UPCM georganiseerd en wordt u verwezen naar een pijnspecialist die op het gebied van deze pijn en de behandeling daarvan gespecialiseerd is.

Ook voor patiënten met pijnlijke neuropathiëen zal in de toekomst een speciale pijnpolikliniek van het UPCM ingericht worden.

Verder kan het zijn dat uw verwijzend huisarts of specialist u, op grond van uw pijnklachten, speciaal naar een bepaalde pijnspecialist binnen de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM stuurt.