Spoedverwijzing

Wanneer kan ik als nieuwe patiënt met spoed gezien worden of kan ik eerder voor controle op de pijnpolikliniek van het UPCM komen?

Veel patiënten die naar onze Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM doorverwezen zijn hebben al heel lang pijnklachten en hebben al vele pijnbehandelingen ondergaan. Wij vinden het dan ook begrijpelijk dat zij snel op onze polikliniek gezien willen worden. Dit is helaas niet altijd mogelijk omdat er altijd sprake is van een wachtlijst. Wanneer u desondanks toch vindt dat u op korte termijn gezien moet worden dan adviseren wij u om contact met uw verwijzend arts of specialist op te nemen. Indien er zeer belangrijke medische redenen zijn om u eerder op onze polikliniek te zien, dan kan uw verwijzend arts of specialist contact met een van onze stafleden opnemen. In overleg met het staflid volgt dan een eventuele versnelde oproep.

Met welke pijnklachten kan ik altijd met spoed op de pijnpolikliniek van het UPCM gezien worden?

Voor een aantal ziekten bestaat er binnen onze Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM een medische reden waartoe u met spoed gezien zal worden. Uw verwijzend huisarts of specialist dient hierover contact op te nemen met een staflid van de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM.

Dit zijn pijnklachten bij CRPS die recent zijn ontstaan (binnen 3 maanden), pijnklachten bij een Trigeminus Neuralgie, Pijn bij Kanker en Vasculaire Pijnklachten.

  • Patiënten met pijn bij kanker worden binnen 2 werkdagen opgeroepen voor het eerste polikliniekbezoek
  • Patiënten met pijnklachten bij een recent ontstane CRPS (binnen 3 maanden), pijnklachten bij een Trigeminus Neuralgie, en Vasculaire Pijnklachten worden binnen 2-5 werkdagen opgeroepen voor het eerste polikliniekbezoek

Wanneer kan ik eerder voor controleafspraak komen?

Wanneer u een behandeling hebt ondergaan en hierdoor meer of andere klachten heeft gekregen, dan is het raadzaam om contact met de pijnverpleegkundige van de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM op te nemen. Deze kan in overleg met uw behandelend arts dan bepalen of uw controle afspraak vervroegd moet worden.