Telefonisch Spreekuur

Hoe en wanneer kan ik contact opnemen met de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM?

De Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00.

Bezoekadres: Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM bij het MUMC+

Postadres: Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

Telefoon:  043 - 3877787

Fax:  043 - 3875737

Telefonisch spreekuur door de pijnverpleegkundige

In een aantal gevallen wordt voor u een afspraak gemaakt op het telefonisch spreekuur van de pijnverpleegkundige. Deze neemt op het afgesproken tijdstip telefonisch contact met u op. Dit gebeurt indien uw behandelend arts wil weten of een proefblokkade (bijvoorbeeld een sleeve injectie) tot (tijdelijke) pijnvermindering heeft geleid. De pijnverpleegkundige zorgt er voor dat voor u een afspraak voor een definitieve blokkade wordt gemaakt. Hiervan krijgt u thuis bericht.

Ook in het geval dat u op medicijnen moet worden ingesteld, wordt voor u een telefonische afspraak bij de pijnverpleegkundige gemaakt. Afhankelijk van het effect van de medicatie wordt deze eventueel aangepast en een (telefonische) vervolgafspraak bij de pijnverpleegkundige gemaakt. Heeft u teveel bijwerkingen of zijn er andere problemen of onduidelijkheden, dan vindt er overleg met uw pijnspecialist plaats en wordt met u contact opgenomen, bij voorkeur op dezelfde dag.

Is mijn behandelend arts of zijn andere stafleden ook telefonisch bereikbaar?

Een aantal pijnspecialisten van het UPCM heeft een beperkt telefonisch spreekuur voor de patiënten die zij onder behandeling hebben. Uw pijnspecialist neemt op het afgesproken tijdstip telefonisch contact met u op.

Omdat de tijden van de telefonische spreekuren van de pijnverpleegkundige wisselen kan hiervoor geen vast schema worden opgegeven. De baliemedewerkers van de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM kunnen u hierover verder inlichten en eventueel een afspraak plannen in het telefonisch spreekuur bij de pijnverpleegkundige.