UPCM Opvolger PKC Maastricht

Wat was het Pijn Kennis Centrum Maastricht (PKC-Maastricht)?

Het Pijn Kennis Centrum Maastricht werd samen met de pijnkenniscentra in Groningen, Rotterdam en Nijmegen in 1993 ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn.

Het PKC-Maastricht werd een onderdeel van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en werd ondergebracht bij de afdeling Anesthesie/Pijnbestrijding. De pijnkenniscentra zijn opgericht om kennis en onderzoek te ontwikkelen op het gebied van pijn.

Het PKC-Maastricht had de speciale opdracht van de regering om onderzoek te doen naar vernieuwende behandelingen, diagnostiek en consensusvorming. In samenwerking met diverse specialismen binnen het ziekenhuis en instituten binnen en buiten de Universiteit Maastricht is er de afgelopen 15 jaar veel onderzoek gedaan naar pijn. De resultaten van deze onderzoeken zijn voor een groot deel direct in de praktijk van de pijnbehandeling toegepast. Hierdoor zijn en worden nog steeds de patiënten op de Polikliniek/Pijnbestrijding van het UPCM volgens de laatste wetenschappelijke inzichten behandeld.

Tot 2008 heeft het PKC-Maastricht via haar website informatie gegeven over pijn en pijnbehandelingen.

In 2008 is de subsidie geëindigd en is het PKC-Maastricht doorgegaan onder de naam UPCM (Universitair Pijn Centrum Maastricht)  die nu de taak heeft overgenomen om via een website uitgebreide informatie te geven over pijn en pijnbehandeling binnen het MUMC+.