Verwijzing

Moet ik altijd door een arts of medisch specialist  naar de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM verwezen worden?

  • Alle patiënten die binnen de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM worden behandeld, zijn door een arts of specialist doorverwezen. Dit betekent dat u altijd een verwijzing van Uw huisarts of behandelend specialist moet hebben. Zonder deze verwijzing kunt u niet in behandeling genomen worden.
  • Normaliter zal uw huisarts u een verwijsbrief meegeven of een afspraak maken via zijn secretaresse/assistente en de verwijsbrief opsturen. Wanneer u zich telefonisch of persoonlijk aan de balie van de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM meldt, zonder dat u een verwijsbrief heeft, dan wordt u gevraagd in dit geval zelf voor de verwijsbrief van uw huisarts of specialist te zorgen. De verwijzing/verwijsbrief is belangrijk om de gevraagde behandeling en/of het pijnprobleem goed te kunnen inschatten. Zonder verwijzing kunnen wij u niet in behandeling nemen.
  • Het komt regelmatig voor dat patiënten voor een bepaalde pijnklacht eerder behandeld zijn op de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM en dat deze behandeling in een bepaald jaar al afgesloten is. Wanneer dezelfde pijnklachten, waarvoor u eerder behandeld bent, binnen een jaar weer terugkomen dan hoeft u geen nieuwe verwijzing van de huisarts of behandelend specialist te hebben en kunt u gewoon een controle-afspraak op de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM maken.
  • Is het langer dan een jaar geleden dat u voor het laatst de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM bent behandeld dan moet (ook bij dezelfde pijnklacht waarvoor u reeds eerder onder behandeling was) weer een verwijzing door de huisarts of behandelend specialist plaatsvinden. Dit is gedaan omdat er in een jaar veel kan veranderen in uw medische situatie. U wordt dan weer gepland als nieuwe patiënt zodat we voldoende tijd voor u uit kunnen trekken om u zo goed mogelijk te onderzoeken en een goede behandeling in kunnen stellen.

Wanneer uw verwijzing in ons bezit is, krijgt u pijnvragenlijsten toegestuurd die u met de ingesloten envelop aan ons terug moet sturen. Deze pijnlijsten zijn belangrijk voor uw verder onderzoek en behandeling. Pas nadat wij deze ontvangen hebben vindt de planning plaats van uw eerste afspraak op de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM.