Wachtlijst

Huidige wachttijd 30 werkdagen

Is er een wachtlijst bij de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM?

Ook onze polikliniek kent een wachtlijst. Deze wordt veroorzaakt door de grote toestroom van patiënten met pijn.

Wij streven ernaar om de wachtlijst voor nieuwe patiënten zo kort mogelijk te houden. Daarom wordt op deze website steeds aangegeven wat op dat moment de duur van de wachttijd in werkdagen is.

De bedoeling is om de wachttijd voor een nieuwe pijnpatiënt zo veel mogelijk tussen de één en de twee weken te houden.

Een aantal aandoeningen die met pijn gepaard gaan worden altijd met spoed gezien op de pijnpolikliniek.