Werkwijze Polikliniek

Hoe is de werkwijze op de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM?

 

U bent meestal doorverwezen naar onze polikliniek pijnbestrijding met een verwijsbrief. Wanneer wij de verwijsbrief hebben ontvangen, krijgt u een aantal pijnvragenlijsten over uw pijnklachten toegestuurd. Het pakketje bevat een retourenvelop waarmee u de vragenlijsten kunt terugsturen. Zodra wij deze ontvangen hebben wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van uw eerste afspraak op de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM.

De pijnvragenlijsten vormen een onderdeel van het diagnostisch onderzoek naar uw pijn en zijn voor uw behandelend arts een belangrijk onderdeel om een goede behandeling in te stellen. Het is dan ook van groot belang dat u de vragen zo goed mogelijk invult.

U wordt nooit voor meerdere pijnklachten tegelijkertijd behandeld binnen onze polikliniek. U moet dan ook een keuze maken voor welke pijnklacht u behandeld wilt worden, dit heeft u waarschijnlijk reeds met uw verwijzend arts gedaan. Over deze klacht moet u de pijnvragenlijsten invullen. Voor de andere pijnklacht(en), die niet in behandeling zal worden genomen, begint het gehele traject opnieuw zodra de behandeling van de eerste klacht is afgesloten. Dit houdt in dat er weer speciale tijd voor een eerste consult wordt gepland en dat u dan opnieuw pijnvragenlijsten moet invullen.

Patiënten met oncologische pijn worden binnen 2 werkdagen gezien op de locatie Oncologie Centrum MUMC+. Zij krijgen geen pijnvragenlijst thuis gestuurd.