Onderwijs

Wat als mij gevraagd wordt om mee te doen aan onderwijs?

Binnen het UPCM van het Maastricht Universitair Medisch Centrum wordt ook onderwijs gegeven aan medische studenten.

Omdat u bent verwezen naar onze polikliniek kan het zijn dat u gevraagd wordt om mee te doen aan onderwijs. Indien u in aanmerking komt voor het onderwijsspreekuur, dan wordt dit vooraf aan u kenbaar gemaakt en uw toestemming gevraagd. De polikliniekafspraak zal door het onderwijs langer duren, u dient rekening te houden met ongeveer anderhalf tot twee uur.

De medische studenten zullen u vragen stellen over uw pijn en u onderzoeken. Hierna zal uw pijnspecialist het gehele onderzoek overdoen en in overleg met u nader onderzoek en/of behandeling afspreken.

Wij stellen het zeer op prijs als u toestemming geeft en meewerkt aan deze vorm van onderwijs aan medische studenten.