Wetenschappelijk onderzoek

Wat als mij gevraagd wordt om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek?

Veel over de oorzaak en behandeling van pijn moet nog wetenschappelijk worden onderzocht. Daarom komt het regelmatig voor dat u door uw behandelend pijnspecialist wordt gevraagd mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Een dergelijk onderzoek is aan strenge regels gebonden, waarbij u eerst mondeling en schriftelijk wordt ingelicht over het doel van het onderzoek, de eventuele nadelige gevolgen, de duur van het onderzoek en eventuele vergoeding van uw kosten.

Het is van belang voor u om te weten dat wanneer u beslist niet aan een onderzoek mee te willen doen, dit geen enkel gevolg heeft voor de behandeling binnen onze polikliniek. Daarnaast heeft u altijd het recht om, zonder opgaaf van reden, uit het onderzoek te stappen.