Pijnvragenlijsten

Waarom moet ik pijnvragenlijsten over mijn pijn invullen?

Pijn en hoe de pijn beleefd wordt is voor iedereen anders, ongeacht of er nu wel of niet een oorzaak voor de pijn bestaat. Dit betekent bijvoorbeeld dat twee patiënten met dezelfde oorzaak voor de pijn (bijvoorbeeld een rughernia) niet evenveel pijn hoeven te hebben.

De ernst van de pijn is ook afhankelijk van bijvoorbeeld uw eigen pijndrempel, hoe u ermee omgaat, welke beperkingen u door de pijn heeft, hoe u zich voelt door de pijn en/of in hoeverre het uw stemming bepaalt.

Ook kunnen invloeden vanuit uw omgeving bepalen hoe erg de pijn wordt gevoeld. Dit noemt men tegenwoordig met een mooi woord het biopsychosociale model van de pijn. Dit model is de manier waarop men tegenwoordig naar pijn kijkt en betekent dat zowel lichamelijke oorzaken van pijn, als persoonlijke oorzaken en ook factoren uit de omgeving tezamen de ernst van uw pijn kunnen beïnvloeden.

In de verschillende pijnvragenlijsten worden al deze bovengenoemde factoren onderzocht. Uw behandelend pijnspecialist wil naast een lichamelijke oorzaak voor uw pijn, ook inzicht hebben in mogelijke andere factoren die de ernst van uw pijn kunnen beïnvloeden. Hierdoor kan uw pijn ernstiger zijn of misschien juist minder worden gevoeld en kan dit indien nodig, meegenomen worden in de behandeling.

 

Klik hier voor invullen vragenlijst indien u via de pijnpoli een inlogcode heeft gekregen.