Informatie over pijn

"Waarom heb ik pijn?

"Waarom heb ik pijn?" Dat is een goede vraag die wij in de polikliniek Pijnbestrijding regelmatig gesteld krijgen en waar we graag een antwoord op geven.

Soms ligt het antwoord op deze vraag voor de hand, bijvoorbeeld als u zich gesneden heeft met een scherp mes. Helaas is het voor het merendeel van de klachten lastiger een simpele verklaring te vinden, vooral bij mensen met langdurige (chronische) pijnklachten. Om dit te begrijpen is het belangrijk dat we allereerst uitleggen wat pijn is, dat er verschillende soorten pijn zijn en dat er factoren bestaan die ertoe leiden dat elke persoon pijn op een andere manier ervaart. Ook kunt u leren beter met pijn om te gaan.

Het onderstaande informatiefilmpje geeft uitleg over pijn (bron: Spieracademie Nederland). Meer informatie kunt u ook u via de blauwe links in de tekst of via het menu aan de linkerzijde van het beeldscherm vinden.

In onze Pijnwijzer vindt u uitgebreide informatie over pijn op de verschillende plaatsen in het lichaam.

Al die informatie helpt u beter te begrijpen waarom u zoveel last van uw pijnklacht heeft. Die kennis helpt u vervolgens om beter met uw klachten om te gaan.