Researchbeleid: Afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding en UPCM

Inleiding

Missie afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding

De primaire missie van de afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding is, naast het op hoog niveau opleiden van academici tot anesthesioloog, anesthesioloog/pijnbestrijder het verrichten van kwalitatief hoogstaand en multidisciplinaire research en het valoriseren van kennis op de domeinen vertegenwoordigd door de anesthesiologie en pijnbestrijding.

TIn het verleden heeft het multidisciplinaire onderzoek op het gebied van pijn plaatsgevonden binnen het Pijn Kennis Centrum Maastricht (PKC-Maastricht). Het PKC-Maastricht viel onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding.

De structuur van het PKC-Maastricht, waarin multidisciplinaire en experimenteel pijnonderzoek op het gebied van pijn was gewaarborgd, wordt in het UPCM verder gecontinueerd. Dit om de unieke en vruchtbare samenwerking van het PKC-Maastricht van de afgelopen twaalf jaar tussen de verschillende participerende disciplines van het MUMC te kunnen continueren.

Visie

Binnen de afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding zal het topreferente researchgebied "Pijn en Pijnmodulatie bij Chronische Pijn" in ketens van translationeel experimenteel pijnonderzoek en klinisch toegepast onderzoek ontwikkeld worden.

Researchvisie: Pijn en Pijnmodulatie bij Chronische Pijn

 

Hoofd Experimenteel Pijn Onderzoek:  Prof. Dr. B. Joosten, Neurobioloog,  Voorzitter Researchcommissie  afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding

Hoofd UPCM: Prof.Dr. M. van Kleef, Anesthesioloog/Pijnspecialist

 

Met de beëindiging van de subsidie vanuit het ministerie van VWS aan de Pijnkenniscentra in Nederland eind 2008 is er zowel voor de afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding en het Pijn Kennis Centrum Maastricht een nieuwe situatie ontstaan. Als gevolg hiervan heeft er een heroriëntering plaats gevonden van de prioriteiten binnen het wetenschappelijke researchbeleid bij pijn van de afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding. Op grond van een analyse is besloten in de toekomst researchgebieden binnen de pijn te continueren waarbij een belangrijke expertise en internationale bekendheid is opgebouwd. De twee onderzoeksgebieden zijn: 1. Wervelkolom Gerelateerde Pijn, 2. Neuropatische Pijn.

De onderwerpen Pijn bij Neonaten en Kinderen en  Oncologische Pijn zullen zich vooral richten op spinale centrale modulerende neuronale processen waaronder het centraal sensitisatiephenomeen en neuropathische pijn. Beide onderzoekslijnen vallen onder het researchonderwerp "Neuropathische Pijn" Het onderzoek naar oncologische pijn wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Expertisecentrum Palliative Zorg Maastricht UMC+ ( EPZM).

Ieder researchonderwerp, is weer onderverdeeld in diagnostiek, behandeling en translationeel experimenteel pijnonderzoek.