pijnmedicatie

Welke medicatie bij welke soort pijn?

Bij de keuze van pijnmedicatie is het van belang of men met een nociceptieve of neuropathische pijn te maken heeft.

De anamnese en somatische diagnostiek moet hierover uitsluitsel geven.

Bij een langdurige bestaan van een nociceptieve pijnbron kan een centraal sensitisatiephenomeen (hyperalgesie, allodynie) optreden. Hiervoor is andere medicatie dan de NSAID's geïndiceerd.

Sommige pijnmedicatie is diagnosespecifiek zoals bijvoorbeeld migraine en clusterhoofdpijn.

Daarnaast is de voor te schrijven pijnmedicatie ook afhankelijk van bijkomende factoren die de pijnklachten negatief kunnen beïnvloeden zoals angst en depressie.

Farmacologische behandelingen

 

Bij acute nociceptieve pijn:

 • NSAID's
 • Paracetamol
 • COX-2-remmers

Bij chronisch nociceptieve pijn:

 • Hoewel niet steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID's) veel gebruikt worden is het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit niet voorhanden.
 • Hetzelfde geldt voor het gebruik van (zwakke) opioiden.

Bij opioïden wordt geadviseerd kortdurende behandeling te geven (tot 3 maanden) tezamen met laxantia voor te schrijven.

Bij centrale sensitisatie:

 • Tricyclische antidepressiva
 • Zwakke opioiden
 • Opioïden

Bij neuropathische pijn:

Afhankelijk van de klinische verschijnselen van de neuropathische pijn kan de volgende medicatie worden voorgeschreven:

 • Anti-convulsiva bij bestaan van: (allodynie) (paraesthesieen)(dysaesthesiëen) (spontane schietende pijn) (spontaan continue brandende pijn)
 • Anti-Arrithmica (paraesthesiëen) bij bestaan van: (dysaesthesiëen)(spontane schietende pijnklachten) (spontaan continue brandende pijn)
 • Tricyclische Antidepressiva bij bestaan van: (allodynie) (paraesthesieen)(dysaesthesiëen)(spontane schietende pijn)(spontaan continue brandende pijn)
 • Topicale anestheticabij bestaan van: (allodynie)(dysaesthesiëen)
 • Baclofenbij bestaan van: (allodynie)
 • Opioïden bij bestaan van: (allodynie)
 • Clonidinebij bestaan van: (allodynie)
 • NMDA-antagonisten bij bestaan van: (allodynie)(paraesthesiëen)