Psychiatrie

In de multidisciplinaire teambespreking wordt op grond van de psychocognitieve diagnostiek een nader psychiatrisch onderzoek in gesteld met al of niet een indicatie tot psychiatrische behandeling.

Deze psychiatrische behandeling van de depressie bestaat uit medicamenteuze behandeling.