Psychologie

In de multidisciplinaire teambespreking wordt op grond van de psychecognitieve diagnostiek een nader psychologisch onderzoek gesteld met al of niet een indicatie voor psychologische behandeling.
Deze psychologische behandelingen kunnen variëren van individuele gesprekstherapieën tot cognitiefgedragsmatige groepstherapieën. De indicatie wordt gesteld op grond van uitgebreide psychologische diagnostiek.