Procedure PRF-behandeling nervus Infraorbitalis

Positie en anatomische landmarks

Patient in in rugligging met het hoofd in lichte extensie. Positie hoofd in mediaanlijn.

De onderrand van de oogkas wordt gelokaliseerd en vervolgens wordt het foramenfissura supraorbitalis  gepalpeerd en gemarkeerd. Deze ligt meestal 2.5cm van de mediaan lijn (zie figuur)

 

Infraorb_prf

 

Procedure

Het gebied wordt aseptisch gemaakt en steriel afgedekt. De behandelaar staat naastde patient. De naald (22G, 5 cm, 1 cm actieve tip) wordt loodrecht ter plaatse van de markering geïntroduceerd.

Na perforatie van de huid wordt het thermokoppel ingebracht. Met 50 Hz, 0,5 V wordt de n infraorbitalis opgezocht tot de patiënt paraesthesiëen in het de neus en bovenlip voelt. Nadien wordt er tweemaal een gepulseerde radiofrequente behandeling met 45 V gedurende 120 seconden en een maximale temperatuur van 42o C toegepast

Complicaties

1. Infectie
2. Bloeding