Pijndiagnoses

De verschillende pijndiagnoses zijn gerubriceerd in verschillende regio's van het lichaam (het lichaamsgebied waarin de pijn voorkomt).

Per diagnose wordt de kliniek, diagnostiek en de verschillende behandelingen besproken.

De inhoud is mede gebaseerd op :

  • Het beleid binnen het UPCM van de Anesthesiologie/Pijnbestrijding binnen het MUMC+

Andere nog niet-vermelde pijndiagnoses zullen in de toekomst successievelijk worden toegevoegd.