soorten pijn

Zijn er verschillende soorten pijn ?

Het is in eerste instantie van groot belang om bij de patiënt vast te stellen wat voor soort pijn hij heeft.

Vaststelling hiervan is uiterst belangrijk omdat dit gevolgen kan hebben voor de keuze van diagnostiek en behandeling van zijn pijnklachten.

Tijdens zijn eerste consult zal in eerste instantie bepaald worden wat voor soort pijn of combinatie van soorten pijn hij heeft om een gerichte behandeling in te kunnen stellen.

De volgende soorten pijn kunnen worden onderscheiden:

  1. Nociceptieve Pijn
  2. Neuropathische Pijn
  3. Viscerale Pijn
  4. Vasculaire Pijn
  5. Oncologische Pijn

Naast deze verschillende soorten pijn onderscheiden we ook nog acute en chronische pijn.

Het is bekend dat chronische pijn veel meer gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van leven en ook kan leiden tot andere secundaire stoornissen zoals angst en depressie, die dan weer kunnen leiden tot een verergering van de pijn.