acute/chronische pijn

Wat is acute en chronische pijn ?

De definitie van acute en chronische pijn is vrij arbitrair. Meestal zegt men bij chronische pijn dat deze blijft bestaan terwijl men op grond van het natuurlijk beloop van de aandoening geen pijn meer verwacht wordt.

Het probleem is dat wij van vele pijnsyndromen de etiologie niet weten, laat staan het natuurlijk beloop. Internationaal heeft men afgesproken dat de grens van de duur van de pijn ongeveer bij drie maanden ligt. Hierna spreekt men van chronische pijn.

Deze regel gaat niet altijd op omdat bij bijvoorbeeld neuropathische pijn er geen sprake is van weefselschade maar een niet goed functionerende zenuw die de oorzaak is voor de langdurige pijn die altijd de grens van 3 maanden overschrijdt.

Toch is het praktisch om pijn ook in te delen in acuut en chronisch omdat juist bij chronische pijn de klachten door het langdurige verloop allerlei secundaire gevolgen kunnen optreden. Hierbij kan bijvoorbeeld angst en/of depressie ontstaan, die dan weer een negatief effect hebben op de pijnbeleving van de patiënt.