Wat is pijn?

Wat is pijn?

Pijn heeft vele aspecten en kan niet vergeleken worden met een symptoom als koorts. Volgens de definitie van de International Association for the Study of Pain (IASP) wordt pijn gedefinieerd als "een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging". Binnen deze definitie wordt zowel het somatische aspect benadrukt als de psychocognitieve aspecten, omdat er ook wordt gesproken van pijn als ervaring. Bij deze IASP-definitie sluit het biopsychosociale model van pijn naadloos aan.

Zowel de IASP-definitie als het biopsychosociale model van pijn geven tegelijkertijd aan dat deze gelden voor alle soorten pijn ongeacht de etiologie van de pijn. Dit betekent dat het biopsychosociale model niet alleen geld voor pijn bij aspecifieke pijnklachten maar ook voor acute pijn, postoperatieve pijn, oncologische pijn en pijnklachten op basis van een specifieke diagnose. Pijn blijft in de eerste plaats zijn signaalfunctie behouden, met name wanneer er red flags moeten worden uitgesloten.

Omdat er vele factoren (lichamelijke, psychische en sociale) zijn, die de mate van pijn kunnen bepalen, wordt bij de patiënt op onze polikliniek naar al deze factoren een diagnostisch onderzoek gedaan.

Allereerst wordt gekeken wat de somatische oorzaak is. Hierbij wordt de patiënt algemeen lichamelijk, neurologisch en orthopedisch onderzocht eventueel aangevuld door rontgenfoto's, scans en andere onderzoeken.

Daarnaast wordt bekeken welke psychische en sociale factoren invloed hebben op de pijn. Dit wordt gedaan doormiddel van de pijnvragenlijsten die de patiënt heeft ingevuld voordat hij voor de eerste keer op onze polkliniek gezien wordt.

Omdat er op meerdere gebieden factoren aanwezig zijn die de mate van pijn kunnen bepalen kan het voorkomen dat de patiënt voor meerdere gebieden of disciplines (anesthesie/pijnbestrijding, neurologie, neurochirurgie, orthopedie, psychologie, psychiatrie, revalidatie) behandeld moet worden. Dit noemen we de multidisciplinaire behandeling van pijn dat één van de kenmerkende werkwijze van onze Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM is.