Polikliniek

Onder welke afdeling valt de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM binnen het MUMC+?

U hebt uw patiënt verwezen naar onze Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM binnen het Universitair Medisch Centrum (MUMC+) dat voorheen het azM werd genoemd. Deze Polikliniek Pijnbestrijding is een Universitair Pijnbehandelcentrum en een onderdeel vormt van de afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding binnen het MUMC+.

Binnen de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM zijn voor patiënten met een speciale ziekte zoals CRPS of een speciaal soort pijn zoals neuropathische pijn aparte spreekuren gereserveerd.

Voor patiënten met oncologische pijn is er een speciale pijnpolikliniek van het UPCM binnen het Oncologisch Centrum.
Naar deze speciale oncologische pijnpolikliniek kunnen zowel patiënten binnen het Oncologische Centrum doorverwezen
worden, als patiënten van vanuit het MUMC+ en daarbuiten.

De afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding is binnen het MUMC+, naast de Polikliniek Pijnbestrijding, ook verantwoordelijk voor de behandeling van pijn bij geopereerde patiënten, de behandeling van pijn bij sommige kankerpatiënten die opgenomen zijn in het MUMC+ en de behandeling bij pijn van patiënten die binnen het Oncologische Centrum doorverwezen worden.