Werkwijze Polikliniek

Hoe is de werkwijze op de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM?

Uw patiënt is door U met een verwijsbrief naar onze Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM doorverwezen. Wanneer wij de brief hebben ontvangen worden er een aantal pijnvragenlijsten over zijn pijnklachten toegestuurd. Hierbij is ook een envelop meegestuurd waarmee de vragenlijsten kunnen worden teruggestuurd door de patiënt. Zodra wij deze vragenlijsten ontvangen hebben wordt de patiënt schriftelijk op de hoogte gesteld wanneer de eerste afspraak is.

Omdat pijn qua diagnostiek multidimensioneel en qua behandeling meestal multidisciplinair is, zijn deze pijnvragenlijsten over de pijn een onderdeel van de totale diagnostiek. Op grond van de resultaten van deze pijnvragenlijsten worden beslissingen genomen over verder diagnostisch en/of multidisciplinair therapeutisch beleid. Het is dan ook van groot belang dat de patiënt de vragenlijsten zo goed mogelijk invult.

Patiënten met oncologische pijn krijgen geen pijnvragenlijsten opgestuurd, maar worden binnen 2 werkdagen opgeroepen door Polikliniek Oncologische Pijnbestrijding binnen het Oncologie Centrum.

Wat wanneer Uw patiënt meerdere pijnklachten heeft?

Uw patiënt wordt nooit voor meerdere pijnklachten tegelijkertijd behandeld binnen onze Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM. De patiënt moet dan ook een keuze maken van welke pijnklacht hij/zij het meeste last heeft. Over deze pijnklacht moet Uw patiënt de pijnvragenlijsten invullen. Voor de andere pijnklacht(en), die niet in behandeling wordt(en) genomen, start het gehele traject opnieuw als de behandeling van de eerste pijnklacht is afgesloten. Dit houdt in dat de patiënt nieuwe pijnvragenlijsten meekrijgt en de volledige tijd van een eerste consult wordt ingepland.