Wat is atypische aangezichtspijn?

Atypische aangezichtspijn is een aanhoudende pijn aan het aangezicht.

Oorzaak

De oorzaak van atypische aangezichtspijn is nog onbekend. Er is geen sprake van slecht functioneren van het zenuwstelsel. Ook psychiatrische oorzaken spelen geen rol. Het is mogelijk dat de pijn wordt veroorzaakt door processen in de hersenen en zenuwen die nog niet ontdekt zijn.

Klachten/ verschijnselen

Atypische aangezichtspijn is een chronische pijn die evenveel voorkomt bij mannen als bij vrouwen. De pijn is dagelijks en meestal de hele dag aanwezig. In het begin zit de pijn vaak aan één kant van het gezicht, maar kan later ook aan twee kanten zitten. De pijn zit meestal 'diep' en begint vaak rond neus, mond of kin en breidt zich uit naar de boven- of onderkaak, of een groter deel van het gezicht of hals.

Hoe stelt men de diagnose?

Een patiënt met een atypische aangezichtspijn moet zorgvuldig neurologisch onderzocht worden om andere oorzaken van aangezichtspijn uit te sluiten. Ook moet de patiënt door een tandarts en KNO-arts onderzocht worden.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • Als er toch afwijkingen gevonden worden, dan moet afhankelijk van wat er gevonden is, nader onderzoek verricht worden. Dit gebeurt meestal door de specialist naar wie u bent verwezen.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn, wordt door uw pijnspecialist al dan niet tot een lichamelijke behandeling besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Interventionele pijnbehandeling

 

Sluit de enquête