Waarom moet mijn depressie behandeld worden bij mijn pijnklachten?

Uit onderzoek en eigen ervaringen weten we dat de stemming een belangrijk effect op de pijnervaring heeft. Om die reden vragen wij al onze patiënten om een aantal pijnvragenlijsten in te vullen, alvorens wij de behandeling starten.

Op het moment dat uit deze vragenlijsten blijkt dat u regelmatig met een negatieve stemming kampt, zullen wij u adviseren om dit verder te laten onderzoeken door de 'pijnpsychiater' binnen ons multidisciplinair team.

Mocht uit het onderzoek blijken dat er bij u sprake is van een depressieve stoornis dan wordt u hiervoor door de psychiater behandeld en wordt dit in een multidisciplinair team besproken.

Wij zien dat de behandeling van een depressie vaak ook resulteert in een afname van pijn en dat de patiënt beter met de pijn om leert gaan. 

 

 

 

Sluit de enquête