Waarom moet ik een revalidatiebehandeling ondergaan?

Revalidatiebehandeling van pijnklachten wordt meestal uitgevoerd binnen het zogenaamde biopsychosociaal model van pijn. Chronische pijnklachten kunnen meestal niet alleen verklaard worden door lichamelijke oorzaken en/of aandoeningen (het medisch model). Het hebben van chronische pijnklachten gaat vaak gepaard met een achteruitgang in dagelijks functioneren, een verslechterde stemming en weinig steun of begrip vanuit de omgeving. Chronische pijnklachten hebben negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het leven en het algemeen welzijn. In het biopsychosociaal model van pijn gaat men ervan uit dat de pijnklachten in stand gehouden door een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale (omgevings)factoren. Dit betekent dat bij het stellen van een lichamelijke diagnose en behandeling van de pijnklachten steeds beoordeeld wordt welke andere invloeden aanwezig zijn en hoe deze het beste behandeld kunnen worden. De pijnrevalidatie wordt uitgevoerd door een team van verschillende behandelaren, zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker.

De behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmethoden op het gebied van zowel lichamelijke training als psychologische begeleiding.
Het doel is om de patiënt te leren hoe deze met zijn pijnklachten toch zo optimaal mogelijk kan functioneren in het dagelijks leven en kan deelnemen aan de maatschappij. Gedragsmatige behandelingen vormen hier een onderdeel van en gaat ervan uit dat gedachten en gevoelens de manier waarop iemand zich met pijn gedraagt beïnvloeden.
Het doel is om het pijngedrag te veranderen door verkeerde gedachten en/of gevoelens over de oorzaken en het beloop van de pijnklachten op te sporen en te wijzigen. Als de gedachten over de pijnklachten meer kloppen met de werkelijkheid veranderen ook de gevoelens. Daardoor kan de patiënt zijn gedrag veranderen en beter functioneren in het dagelijks leven.

Algemene revalidatie

Naast speciale pijnrevalidatie bestaat er ook revalidatie die gericht is op het verbeteren van het dagelijks functioneren van een patiënt. Hierbij wordt vooral ingegaan op verschillende onderdelen van het beperkingsniveau die door de pijnklachten zijn ontstaan.

 

 

Sluit de enquête