Carpaal Tunnel Syndroom

Wat is carpaal tunnel syndroom?

Carpaal tunnel syndroom (CTS) is een aandoening waarbij een zenuw in de tunnel van de pols in de knel komt te zitten. Hierdoor ontstaan er tintelingen, pijn en een doof gevoel in de hand en de vingers.

Oorzaken

De carpale tunnel is een doorgang (tunnel) aan de binnenzijde van de pols waar een zenuw doorheen moet lopen om naar de hand te kunnen. De tunnel bestaat aan de onderkant uit de handwortelbeentjes en het dak is een stug peesblad, waaronder de zenuw ligt. De zenuw kan klem komen te zitten als dit peesblad zwelt of ontstoken is, of wanneer de vorm van de tunnel verandert door bijvoorbeeld reuma of een breuk van de pols. De klachten kunnen ontstaan bij suikerziekte, zwangerschap, schildklierziekten, ongevallen, maar bij het merendeel is er geen oorzaak.

Klachten/verschijnselen

De symptomen bij een CTS bestaan uit meestal nachtelijke tintelingen en een doof gevoel in de hand, de duim, de wijsvinger en de middelvinger en soms ook nog de ringvinger. Ook kan er sprake zijn van pijn in de hand, pols en de onderarm, een gevoel alsof de hand gezwollen is of zelfs minder kracht in de hand. De klachten kunnen de nachtrust verstoren. Met de hand wapperen kan de klachten verminderen. Meestal komt CTS aan één kant voor en komt het meer voor bij vrouwen. De klachten kunnen ook blijven bestaan na een operatie van het carpale tunnel syndroom. De zenuw is dan beschadigd waardoor hij zelf elektrische stroompjes afgeeft naar het ruggenmerg en de hersenen waardoor pijn ontstaat.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Over het algemeen kan de diagnose CTS gesteld worden op het typische klachtenpatroon dat wordt beschreven.
Bij neurologisch onderzoek van de hand kunnen spierverlammingen in de duimmuis en gevoelsuitval van de uiteinden van de vingers vastgesteld worden.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • EMG van de zenuw in de polstunnel (de medianus zenuw)

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

In eerste instantie zal er worden afgewacht. Het advies is dan om de bewegingen die de klachten veroorzaken, zoveel mogelijk te vermijden. Ook kan een spalkje helpen, eventueel alleen voor 's nachts, om ervoor te zorgen de pols recht blijft en de zenuw niet klem komt te zitten.

Lichamelijke Behandelingen

Medicatie

Interventionele pijnbehandelingen

 

 

Sluit de enquête