Wat is cervicogene hoofdpijn?

Cervicogene hoofdpijn is een hoofdpijn die door de nek (cervicogeen) wordt veroorzaakt.

Oorzaken

De oorzaak van cervicogene hoofdpijn is niet bekend. Het komt wel eens voor dat patiënten de hoofdpijn ontwikkelen na een ongeluk met de nek, echter het is niet hetzelfde als een whiplash. Verondersteld wordt dat afwijkingen van de nekwervels (of ten gevolge van een eventueel ongeluk) prikkelingen van de zenuwen op het hoofd veroorzaken.

Klachten/verschijnselen

Cervicogene hoofdpijn is een hoofdpijn die begint in de nek en daarna uitstraalt naar het voorhoofd en naast uw ogen, mogelijk tot boven het oog. Meestal zit de hoofdpijn aan één kant, maar kan ook aan twee kanten voorkomen. De hoofdpijn is meestal zeurend. Daarbij kan de hoofdpijn in aanvallen komen, die enige uren tot enige dagen kunnen duren, maar de duur is meestal onvoorspelbaar. De hoofdpijn kan ook chronisch worden. Naast de hoofdpijn zijn er ook andere klachten zoals een bewegingsbeperking van de nek en nekpijn. De hoofdpijn kan uitgelokt worden door draaibewegingen en/of langdurige eenzijdige houdingen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose cervicogene hoofdpijn kan worden gesteld op basis van het klachtenpatroon. Wanneer u komt met cervicogene hoofdpijn dan wordt altijd een neurologisch onderzoek gedaan om uit te sluiten dat er een nekhernia aanwezig is. Naast het neurologisch onderzoek worden de bewegingen van de nek en de schouder onderzocht op beperkingen en pijnlijkheid en welke wervels pijnlijk zijn wanneer erop gedrukt wordt.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • Als het nodig is wordt een röntgenfoto of scans van de nek gemaakt om andere oorzaken uit te sluiten.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullend onderzoek moet worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Andere Behandelingen

Interventionele pijnbehandeling

 

 

 

 

Sluit de enquête