Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Overige behandelingen

Cognitief gedragsmatig

Definitie

Cognitief gedragsmatige behandeling gaat er van uit, dat gedachten en gevoelens de manier waarop iemand zich met pijn gedraagt, beïnvloeden. Het doel is om het pijngedrag te veranderen door verkeerde gedachten en/of gevoelens over de oorzaken en het beloop van de pijnklachten op te sporen en te wijzigen. Als de gedachten over de pijnklachten meer kloppen met de werkelijkheid, veranderen ook de gevoelens. Daardoor kan de patiënt zijn gedrag veranderen en optimaler functioneren in het dagelijks leven.

Diagnostiek

De belangrijkste factoren die een chronisch verloop kunnen bewerkstellingen zijn catastroferen, bewegingsangst en depressie. Deze worden bij de patiënt door middel van pijnvragenlijsten geëvalueerd met respectieve de Pain Catastrophising Scale (PCS), de Tampa Scale for Kineseofobia (TSK) en de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Behandeling

De uitslag van deze pijnvragenlijsten bepalen mede de indicatie voor cognitief gedragsmatige behandeling, zoals Exposure behandeling, Graded Activity behandeling en behandeling van catastroferen.

Daarnaast is de gemeten kwaliteit van leven met de RAND-36, mede van belang voor een indicatie van cognitief gedragsmatige behandeling en/of revalidatieprogramma, gericht op verbeteren van diverse domeinen van beperkingen.

 

 

Sluit de enquête