Wat is complex regionaal pijn syndroom?

Complex regionaal pijn syndroom (CRPS) is de nieuwe naam voor wat voorheen posttraumatische dystrofie, Südeckse dystrofie of sympathische reflexdystrofie werd genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen CRPS type 1, waarbij er geen zenuw beschadigd is en CRPS type 2 waarbij er wel sprake is van beschadiging van een zenuw. CRPS komt voornamelijk in de armen en de benen voor.

Oorzaak

De oorzaak van CRPS is niet bekend. Er bestaan verschillende ideeën over het ontstaan van CRPS. Sommige denken dat het een overgevoeligheid van het zenuwstelsel is. Anderen denken dat er sprake is van een abnormale ontstekingsreactie. Het kan ontstaan na een botbreuk van de arm of het been, na een operatie van de ledematen, maar het kan heel soms ook spontaan ontstaan.

Klachten/verschijnselen

Het ziekteverloop kan op verschillende manieren verlopen. Het typische voorbeeld van CRPS is dat de patiënt die na een lichte verwonding aan arm of been verschijnselen krijgt die lijken op een forse ontsteking van deze arm of been. De omgeving van de plaats die ze bezeerd hebben wordt opgezwollen, rood, warm (of juist koud) en vooral zeer pijnlijk. Ook kunnen veranderingen optreden in de haar- en nagelgroei, kan het zweetpatroon veranderen en/of kan de aangedane hand of voet verkrampen. In de loop van de tijd neemt de pijn vaak toe. Het aangedane lichaamsdeel wordt langzaam stijf en er kan een verminderd gevoel ontstaan. Dit kan leiden tot een functieverlies van het aangedane lichaamsdeel. Het verloop is per patiënt zeer verschillend. Sommige patiënten hebben weinig last en beleven een snel en volledig herstel. Bij andere patiënten kan de aandoening ernstig verlopen met uiteindelijk maar weinig herstel, en een ernstige blijvende invaliditeit.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Een van de grote problemen van CRPS is dat er voor het stellen van de diagnose geen test beschikbaar is. Er is geen bloedonderzoek of speciale röntgenfoto of scan waarmee de diagnose CRPS kan worden gesteld. De diagnose moet gesteld worden op basis van de beschreven klachten en de bij het lichamelijk onderzoek gevonden afwijkingen.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • Geen bloedonderzoek of speciale röntgenfoto of scan tenzij een andere diagnose wordt vermoed.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

 

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Andere Behandelingen

Interventionele pijnbehandeling

 

 

Sluit de enquête