Dens:

betekent tand en is de naam van een puntvormig gedeelte van de tweede nekwervel ook wel draaier genoemd.

Draaier:

is de naam van de tweede nekwervel.

Dwarslaesie:

is een aandoening van het ruggenmerg waarbij door, bijvoorbeeld een ongeval of infectie, de zenuwbanen die in het ruggenmerg lopen onderbroken zijn. Hierdoor kunnen verlammingen van de armen en/of benen ontstaan.

Sluit de enquête