Wat is een discografie?

Een discografie is een onderzoek waarbij gekeken wordt of een tussenwervelschijf de oorzaak is van uw pijnklachten.

Wat kunnen we zien met een discografie?

Door een naald in de tussenwervelschijf te plaatsen kunnen we zien of er afwijkingen in de tussenwervelschijf aanwezig zijn en of deze afwijkingen uw pijn kunnen verklaren. Op de röntgenfoto hieronder ziet u een voorbeeld van een discografie van de tussenwervelschijven tussen de derde (figuur L3) en vierde (figuur L4) lendewervel, tussen de vierde (figuur L4) en vijfde (figuur L5) lendewervel en tussen de vijfde lendewervel (figuur L5) en het heiligbeen (figuur S1). De drie zwarte strepen zijn de naalden die met hun punt in de tussenwervelschijven zijn gebracht. De sterretjes aan het eind van de naalden geven het contrastmiddel in de tussenwervelschijven aan.

 

Wanneer krijg ik een discografie?

Als u lage rugpijn heeft, al dan niet met uitstraling naar één of beide benen, die op andere behandelingen niet goed heeft gereageerd. Of wanneer uw pijnarts, op grond van zijn onderzoek, denkt dat de tussenwervelschijf de belangrijkste bron van uw pijnklachten is.

Waar moet ik op letten voordat ik een discografie krijg?

Er zijn een aantal situaties die u aan uw pijnspecialist moet melden:

 • In geval van zwangerschap kunt u geen discografie ondergaan omdat er röntgenapparatuur wordt gebruikt.
 • Als u ziek bent of koorts hebt op de dag van de behandeling dan kunt u geen discografie ondergaan en wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt.
 • Als u bloedverdunners gebruikt dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt. Hij zal dan eventueel medicatie advies geven om deze mogelijk tijdelijk te staken.

Hoe moet ik me voorbereiden op een discografie?

 • U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen zoals nachtkledij omdat de behandeling tijdens een dagbehandeling plaatsvindt.
 • U kunt gewoon eten voor de behandeling en uw geneesmiddelen innemen.
 • Indien u bloedverdunners gebruikt, zullen deze na overleg met uw pijnarts mogelijk tijdelijk gestaakt moeten worden (zoals hierboven beschreven).
 • Zorg dat er iemand met u mee komt die u thuis kan brengen, want u mag 24 uur niet aan het verkeer deelnemen.

Hoe gaat een discografie?

 • Nadat u zich op de Chirurgisch Dagcentrum van het MUMC+ heeft gemeld, wordt u naar de operatiekamer verwezen.
 • Hier wordt u voorbereid voor de discografie.
 • Na het plaatsen van een infuus en aanleggen van de nodige bewaking (hartritme, bloeddruk) komt u op uw buik te liggen.
 • De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving, met eventueel aanvullend een lichte vorm van narcose waardoor u zich rustig en ontspannen voelt.
 • Omdat bij een discografie altijd vergeleken moet worden met een gezonde tussenwervelschijf, worden altijd minstens twee tussenwervelschijven onderzocht (de zieke tussenwervelschijf en één of twee normale tussenwervelschijven).
 • Er wordt, onder röntgendoorlichting, een naald via de rug in de tussenwervelschijf gebracht.
 • Vervolgens wordt een kleine hoeveelheid contrastvloeistof ingespoten in de tussenwervelschijf.
 • U zult tijdens de ingreep soms vragen moeten beantwoorden. Met name wordt gevraagd of het inspuiten van de contrastvloeistof pijn doet en -nog belangrijker- of u de pijn op deze plaats herkent.
 • Als er verdoving in de tussenwervelschijf wordt gespoten, wordt gevraagd of de bekende pijn hierna verdwijnt.
 • Als bescherming tegen infectie krijgt u een antibioticum toegediend via het infuus.
 • De behandeling duurt gemiddeld 1 uur.
 • Na dit onderzoek brengen wij u naar de verkoeverkamer van het Chirurgisch Dagcentrum.
 • Hier verblijft u, voor nadere controle, nog ongeveer een uur.

Wanneer word ik ontslagen uit het ziekenhuis?

Vóór ontslag wordt u nog gezien door de behandelend pijnspecialist, die u de uitslag van de discografie meedeelt.

Wat zijn de gevaren en bijwerkingen van een discografie?

Na een discografie kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:

 • Tijdelijke krachtsvermindering of een verdoofd gevoel in een arm of been. Dit is een gevolg van de verdoving van een zenuw. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt.
 • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan er een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.
 • Er kan een infectie ontstaan van een tussenwervelschijf. De kans hierop is echter heel klein.

Wat is de nazorg?

 • Na de behandeling mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.
 • Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze kunt u 's avonds of de volgende dag verwijderen.

 

 

 

Sluit de enquête