Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

UPCM publications

Boekuitgaven PKC-Maastricht/UPCM

Handboek Pijngeneeskunde,  Editors F.J.P.M. Huygen, M. van Kleef, K.C.P. Vissers, W.A. Zuurmond (2014), ISBN 9789058982407

Evidence-based Interventional Pain Practice. According to Clinical Diagnoses, Editors:Van Zundert, J., Patijn, J., Hartrick, C., Huygen, F., Lataster, A., Mekhail, N., & Van Kleef, M. (2011). Wiley-Blackwell. ISBN: 978-0-470-67130-6

"Praktische Richtlijnen Anesthesiologische Pijnbestrijding gebaseerd op Klinische Diagnosen" (2009)

Editors: Jan Van Zundert, Frank Huygen, Jacob Patijn, Maarten van Kleef, ISBN 978-90-77411-04-9

Consensus Rapport Pijnrevalidatie Nederland. Een beschrijvend overzicht van pijnrevalidatie programma's in Nederland met betrekking tot doelen en inhoud (2005)

A. Köke, M. Brouwers, P. Heuts, R. Schiphorst Preuper, L. Swaan, R. Smeets, J. Vlaeyen, J. Patijn.  Pijn Kennis Centrum Maastricht, ISBN 90-77411-03-8

Patiënten brochure: Zelf iets doen aan lage rugpijn (2004)

Pijn Kennis Centrum Maastricht in samenwerking met Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten bewegingsapparaat en het Decennium van het bewegingsapparaat.

Meetinstrumenten chronische pijn Deel 5 Pijn gerelateerde vrees en Catastroferen (2004)

M. Peters, J. Vlaeyen,  A.Köke, J. Patijn Pijn Kennis Centrum Maastricht, ISBN 90-7411-02-x

Meetinstrumenten chronische pijn Deel 3 Pijn Coping en Cognitie lijst. Validering en normgegevens (2004)

M. de Gier, J.W.S. Vlaeyen,  G. van Breukelen, S.G.M. Stomp,  M. ter Kuile, A.M.J. Kole-Snijders, P. Spinhoven. Pijn Kennis Centrum Maastricht, ISBN 90-77411-01-1

Regiokaart chronische pijn 2003

Patijn J, Köke AJA Pijn Kennis Centrum Maastricht

Meetinstrumenten chronische pijn Deel 4 Pijn Cognitie lijst: Handleiding (2003)

J.W.S. Vlaeyen G. van Breukelen, IWC Nooyen-Haazen, S.G.M. Stomp A.M.J. Kole-Snijders Pijn Kennis Centrum Maastricht, ISBN 90-805054-6-3

Meetinstrumenten chronische pijn Deel 2 Pijn Coping en Cognitie Lijst (PCCL) Ontwikkeling (2001)

S. Stomp-van den berg, J. Vlaeyen, M. ter Kuile, P. Spinhoven, G. van Breukelen, A. Kole-Snijders. Pijn Kennis Centrum Maastricht, ISBN 90-8055054-3-9

Radiofrequency, part 1: A review of radiofrequency procedures in the lumbar region (2001)

M. E. Sluijter, ISBN 3-909-441-00-9

Een inventarisatie van (de behoefte aan) onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen voor een aantal chronisch benigne pijnsyndromen (2001)

Deel 1: inventarisatie van regelmatig toegepaste behandelingen. M. Kroese, R. de Vet, R. Scholten. Universiteit Maastricht, ISBN 90-805054-7-1

Handboek Pijnbestrijding (2000)

M. van Kleef, W. Weber, F. Winter, W. Zuurmond. De Tijdstroom,  ISBN 90 58980073

Gedragsgeoriënteerde behandelingsstrategieën bij rugpijn (2000)

Red. Vlaeyen J.W.S., Heuts P.H.T.G. Cure en Care Developments ISBN 90-313-3209-7 Bohn Stafleu Van Loghum

Het rugboekje: patiënten brochure "omgaan met lage rugpijn"(2000)

Ontwikkeling en evaluatie van een patiënten brochure. M. Goossens, J. Vlaeyen, P. Portgijs, R. de Vet, W. Weber Pijn Kennis Centrum Maastricht, ISBN 90-805054-4-7

 

Patiënten brochure: Omgaan met lage rugpijn (2000)

M.Goossens, J. Vlaeyen, R. de Vet, P. Portegijs, W. Weber  Pijn Kennis Centrum Maastricht

 

Gedragsgeoriënteerde behandelingsstrategieën bij rugpijn (2000)

Red. Vlaeyen J.W.S., Heuts P.H.T.G. Cure en Care Developments ISBN 90-313-3209-7 Bohn Stafleu Van Loghum, 2000

Pijn en Pijnbehandeling (1999).

Een basaal onderwijscurriculum. 3e druk M. van Kleef, F Vreeling Universitaire Pers Maastricht, ISBN 905278 250 4

Diagnostiek en behandeling van chronische lage rugpijn (1999)

Samenwerkende Kenniscenta voor Pijn. Locale projectgroep. Multidisciplinair consensusrapport.  Pijn Kennis Centrum Maastricht.

 

Multimodaal reconditionerings programma voor patiënten met chronische pijn (1999)

Köke A.J.A., Huynen J.M.G., Kerckhoffs-Hanssen M.R., Konings G.M.L.G., Waltje E.M.H., Weber W.E.J.  Pijn Kennis Centrum Maastricht, ISBN90-805-054-2-09

 

Regiokaart chronische pijn (1999)

De Kock K, Köke AJA Pijn Kennis Centrum Maastricht.

 

Meetinstrumenten chronische pijn. Deel 1 functionele status (1999)

Köke AJA, Heuts P.H.T.G., Vlaeyen J.W.S, Weber W.E.J. Pijn Kennis Centrum Maastricht, ISBN 90-805054-1-2

Richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding, Groningen (1996).

F.P. Boersma, M. van Kleef, O.J.J.M. Rohof, R.J. Stolker, P.P.J. Touw, W.W.A. Zuurmond.

Een inventarisatie van (de behoefte aan) onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen voor een aantal chronisch benigne pijnsyndromen (1999)

Deel 2: inventarisatie van systematische reviews en effectonderzoek. M. Kroese, R. de Vet, R. Scholten. Universiteit Maastricht, ISBN 90-805054-8-x

 

Een inventarisatie van (de behoefte aan) onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen voor een aantal chronisch benigne pijnsyndromen (1999)

Deel 3: prioriteitsstelling door raadpleging van de Pijn kennis Centra. M. Kroese, R. de Vet, R. Scholten. Universiteit Maastricht 1999 ISBN 90-805054-9-8-x

Samenwerkende Kenniscenta voor Pijn. Locale projectgroep (1999)

Multidisciplinair consensusrapport. Diagnostiek en behandeling van chronische lage rugpijn. Pijn Kennis Centrum Maastricht. 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close the survey