Soorten pijn

Bij uw eerste bezoek aan de poli Pijngeneeskunde kijkt de arts welke soort pijn u hebt. Soms is dit een combinatie van verschillende soorten pijn. Dit is belangrijk voor de keuze van de behandeling van uw pijn.

We kunnen de pijn indelen in acute en chronische pijn: 

Acute pijn

Acute pijn is pijn die plotseling optreedt, bijvoorbeeld direct na het verstuiken van een enkel. De oorzaak hiervan is meestal duidelijk.

Chronische pijn

Chronische pijn is vaak ingewikkelder. Deze pijn hebt u vaak langer dan drie maanden. Soms is een duidelijke oorzaak te vinden, zoals gewrichtsontstekingen bij reuma, maar vaak is de oorzaak niet (meer) te terug te vinden. De pijn is dan een eigen leven gaan leiden. Dit komt omdat het pijnsysteem gevoeliger is geworden. We noemen dat sensitisatie.
Chronische pijn kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven maar ook kan leiden tot andere klachten, zoals angst en depressie. Door deze andere klachten kan uw pijn weer erger worden.

Soorten pijn

  1. Pijn door weefselschade (nociceptieve pijn): bijvoorbeeld door een schaafwond of een verzwikte enkel.
  2. Zenuwpijn (neuropatische pijn): bijvoorbeeld door een beschadigde zenuw na een diepe snijwond of zenuwschade door suikerziekte.
  3. Orgaanpijn (viscerale pijn): bijvoorbeeld door een blindedarmontsteking.
  4. Vaatpijn (vasculaire pijn) bijvoorbeeld door een ziekte van de bloedvaten zoals aderverkalking of een verstopping.
  5. Pijn bij kanker (oncologische pijn) bijvoorbeeld door ingroei van een gezwel.

 Deze soorten pijn zijn vaak in het dagelijks leven moeilijk te onderscheiden.

Samengevat:

  • Pijn kan worden ingedeeld op basis van de periode, waarbij we spreken van acute pijn en chronische pijn (langer dan drie maanden).
  • Pijn kan ook worden ingedeeld op basis van grofweg vijf oorzaken van pijn.
  • Kennis over het soort pijn is van groot belang bij de behandeling van de pijn.
Close the survey
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.