Failed back surgery

Wat is een zenuwwortelpijn bij "Failed Back Surgery"?

Na een operatie van een rughernia, kan er toch nog uitstralende pijn in het been blijven, ondanks dat de hernia niet meer op de zenuwwortel drukt. Dit noemen we zenuwwortelpijn of een radiculopathie. De Engelse term is: Failed Back Surgery Syndrome. 

Oorzaak

Door een hernia is de zenuwwortel beschadigd en werkt niet meer goed. De zenuwwortel gaat zelf elektrische stroompjes maken, die via het ruggenmerg naar de hersenen worden geleid en uiteindelijk tot een uitstralende pijn in het been leiden.

Klachten/verschijnselen

De belangrijkste klacht bij een zenuwwortel is pijn vanuit de rug met een uitstralende pijn in een been. De pijn is dan vaak scherp en stekend. Daarnaast kan er ook minder gevoel zijn, tintelingen of kunnen de spieren zwakker worden.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Wanneer iemand uitstralende pijn in het been heeft, is de kans dat er sprake is van een zenuwwortelpijn zeer groot. Bij het neurologisch onderzoek zijn er een aantal testen die dit kunnen bevestigen.
Naast het neurologisch onderzoek worden de bewegingen van de rug onderzocht Deze bewegingen kunnen beperkt en/of pijnlijk zijn. Ook wordt aan de rug gevoeld welke wervels pijn doen.  

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • Omdat het neurologisch onderzoek meestal de diagnose bevestigt is aanvullend onderzoek dan ook niet altijd nodig, omdat dat dit niet van invloed zal zijn op de behandeling. Belangrijk is dat veel mensen, die overigens geen klachten hebben, bij een MRI-scan onderzoek ook een uitstulping van de tussenwervelschijf op de foto hebben. Het komt ook voor dat mensen met uitstralende pijn in het been, waarbij de arts aan een hernia denkt, de MRI-scan van de rug geen hernia laat zien zoals bij een zenuwwortelpijn.
  • Alleen bij twijfel over de diagnose is het nuttig om een MRI-scan te maken. Op een MRI-scan kunnen mogelijke andere oorzaken gezien worden. Een CT-scan is niet zinvol, want daar zijn vooral de botten goed op te zien.
  • Ook een spieronderzoek (EMG) kan worden gedaan, om te onderzoeken welke zenuwwortel de pijn veroorzaakt.
  • Door middel van zenuwwortelproefblokkades kan onderzocht worden welke zenuwwortel Uw pijn in de arm veroorzaakt.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen
• Ontstekingremmers (kortdurend)
• Medicijnen tegen de zenuwpijn

Interventionele pijnbehandeling

 

 

 

Sluit de enquête