Femoralis neuralgie

Wat is Femoraliszenuw neuralgie?

Femoralis neuralgie is een pijnlijke aandoening van de femoraliszenuw als gevolg van een beschadiging en/of het niet goed werken van deze zenuw.

Oorzaak

Femoralis neuralgie kan vele oorzaken hebben, waarbij een beschadiging ten gevolge van heupoperaties, zoals het plaatsen van een nieuwe heup, het meeste voorkomt. Daarnaast kunnen suikerziekte, bloeding in het bekken, bestraling, prostaatoperaties, gynaecologische kijkoperaties en tumoren aanleiding geven tot een Femoralis zenuwneuropathie.

Klachten/verschijnselen

De klachten bij een femoralis neuralgie bestaan meestal uit een onplezierig pijnlijk gevoel aan de voorzijde van het bovenbeen.
De patiënten klagen over een typische brandende, stekende pijn met een tintelend gevoel in het bovenbeen. Tevens kan er pijn door aanraking van de huid bestaan. Ook kunnen er klachten zijn over een krachtsvermindering die zich vooral voordoet bij het trappenlopen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld op basis van de klachten en door uitsluiting van andere oorzaken. Neurologisch onderzoek moet altijd plaatsvinden.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • EMG.
  • Een diagnostische proefblokkade van de femoraliszenuw kan de diagnose bevestigen.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Interventionele Pijnbehandelingen

 

 

 

 

Sluit de enquête