Wat is een frozen shoulder?

Een frozen shoulder betekent letterlijk 'bevroren schouder' en is een gevolg van een verkleving van het kapsel van het schoudergewricht.

Oorzaken

In de meeste gevallen is er geen duidelijke oorzaak. Andere oorzaken zijn een val op de schouder, verlammingen waarbij het schoudergewricht lange tijd niet gebruikt kan worden, suikerziekte en schouderoperaties.

Klachten/verschijnselen

De klachten beginnen meestal met pijn en ernstige stijfheid van de schouder. Bij bewegen kan er plotseling hevige pijn ontstaan waardoor de schouder niet meer verder bewogen kan worden. Vooral bij bewegingen boven het hoofd of achter de rug kunnen de pijnklachten ontstaan. Ook slapen op de aangedane schouder kan pijnlijk zijn. Het ontstaan van een frozen shoulder gebeurt vaak in 3 fasen:

  • Fase 1 (2-9 maanden):    Hierin staat de pijn op de voorgrond, er ontstaat verergering van de pijn bij bewegen, 's nachts neemt de pijn af. De schouder kan minder ver bewogen worden.
  • Fase 2 (4-12 maanden):  Hierin staat de bewegingsbeperking op de voorgrond. Pijn is minder erg.
  • Fase 3 (12-24 maanden): Langzame verbetering van de bewegingsbeperking en de pijnklachten.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon van de patiënt. Bij lichamelijk onderzoek van schouderklachten zijn altijd drie schoudertesten van belang: de arm zijwaarts omhoog doen, de arm naast het lichaam naar buiten draaien en de arm horizontaal naar de niet aangedane schouder brengen. Daarnaast moet neurologisch onderzoek gedaan worden om een nekhernia uit te sluiten.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • Bloedonderzoek bij verdenking op systeemaandoeningen zoals reuma.
  • Bij langdurig aanblijven van de schouderklachten: röntgenfoto's, echografie en een MRI-scan.
  • Een botscan bij vermoeden van een tumor.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen


Medicijnen

Andere Behandelingen

Interventionele pijnbehandeling

 

 

 

Sluit de enquête