Gegeneraliseerde pijn

In deze sectie "Gegeneraliseerde Pijn" worden de definitie, het klachtenpatroon, het lichamelijk onderzoek, de diagnostiek en de behandeling van de meest voorkomende diagnoses besproken. We spreken van gegeneraliseerde pijn als pijnklachten zich op meerdere plaatsen in het lichaam voordoen en er geen sprake is van een lokaal probleem.

 


 

Sluit de enquête