Genitofemoralis neuralgie

Wat is Genitofemoralis neuralgie?

Genitofemoralis neuralgie is een pijnlijke aandoening van de genitofemoraliszenuw als gevolg van een beschadiging en/of een niet goed werken van deze zenuw.

Oorzaak

Genitofemoralis neuralgie kan vele oorzaken hebben, waarbij een beschadiging ten gevolge van buikoperaties, keizersnede, liesbreukoperaties, blindedarmoperaties en bekkenoperaties de bekendste zijn.

Klachten/verschijnselen

De klachten bij een genitofemoralis neuralgie bestaan meestal uit onplezierig pijnlijke gevoelens in de onderbuik en de geslachtsdelen. De patiënten klagen over een ernstige brandende en stekende pijn.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld op basis van de klachten en door uitsluiting van andere oorzaken. Neurologisch onderzoek moet altijd plaatsvinden.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • EMG.
  • Een diagnostische proefblokkade van deze zenuw kan de diagnose bevestigen.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Interventionele Pijnbehandelingen

 

 

 

 

 

 

 

Sluit de enquête