Glossopharyngeus neuralgie

Wat is Glossopharyngeus Neuralgie?

Glossopharyngeus Neuralgie is een pijn achter in de keel en tong, veroorzaakt door de zenuw van dit gebied, de Glossopharyngeus zenuw.

Oorzaak

De oorzaak is meestal onbekend, maar glossopharyngeus neuralgie kan o.a. bij Multiple Sclerose voorkomen.

Klachten/verschijnselen

De pijnaanvallen worden gekenmerkt door een zeer heftige en ondraaglijke pijn, achter in de keel en de achterkant van de tong, die enkele seconden tot minuten kan duren. Dikwijls is er een uitstralende pijn naar de gehoorgang en de nek. Deze aanvallen worden meestal uitgelokt door slikken, koude, niezen, hoesten, praten of de keel schrapen.

Hoe stelt men de diagnose?

Lichamelijk onderzoek

Algemeen lichamelijk onderzoek en neurologisch onderzoek van met name de zenuwen van het hoofd is belangrijk voor het uitsluiten van andere oorzaken zoals hersentumoren en vaatafwijkingen van de hersenen. Daarnaast kunnen aandoeningen zoals Multiple Sclerose, tongtumoren en ontstekingen een glossopharyngeus neuralgie geven.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • Afhankelijk van de oorzaak worden MRI-scansCT-scans verricht.
  • Uitgebreid onderzoek door een Keel, Neus en Oor-arts

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

De lichamelijke behandeling hangt af of er een oorzaak voor de klachten gevonden is.

Medicijnen

Sluit de enquête