Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Werkwijze Polikliniek

Het eerste consult

Wat wordt er tijdens het eerste polikliniekbezoek gedaan?

Uw behandelend pijnspecialist zal u tijdens het eerste polikliniekbezoek uitgebreide ondervragen om zo een volledig beeld van de klacht te krijgen. Vervolgens zal de specialist een volledig algemeen lichamelijk onderzoek uitvoeren en kan dit uitgebreid worden met aanvullend neurologischorthopedisch of manueelgeneeskundig onderzoek om zo achter de oorzaak van uw klachten te komen.

Op grond van deze onderzoeken wordt bepaald of er nog aanvullend onderzoek moet gebeuren of dat u eerst naar een andere specialist verwezen wordt. Daarnaast zal de specialist u om toestemming vragen om uw medische gegevens en eerdere röntgenfoto's en scans vanuit een ander specialisme of ziekenhuis te mogen raadplegen. 

Uw pijnspecialist zal u aan het einde van het eerste bezoek uitgebreid inlichten over wat hij wel en niet gevonden heeft en wat de oorzaak is van uw pijnklachten en welke soort pijn u heeft. Dit laatste is heel belangrijk omdat het soort pijn bepaalt welke behandeling u nodig hebt.

Daarnaast zal hij op grond van de uitslagen van de pijnvragenlijsten over uw pijnklachten, bespreken welke andere factoren belangrijk zijn voor uw pijn en of dit nader onderzocht en/of behandeld moeten worden.

In de meeste gevallen zal er aan het eind van het eerste polikliniekbezoek, in overleg met u, een behandelplan worden gemaakt.

Sluit de enquête