Wat is SUNCT?

SUNCT is de Engelse afkorting van Short Lasting Unilateral Neuralgiform Headache Attacks with Conjunctival Injection and Tearing rhinnorhoea and forehead sweating en gaat onder andere gepaard met eenzijdige hoofdpijn.

Oorzaken

De oorzaak van SUNCT is onbekend, wel wordt er gedacht aan een stoornis in een bepaald gedeelte van de hersenen waarbij betrokkenheid van de trigeminuszenuw wordt verondersteld.

Klachten/verschijnselen

De patiënt klaagt over kortdurende aanvallen van eenzijdige stekende en bonzende hoofdpijn (5 tot 240 sec) die gepaard gaat met tranenvloed en roodheid van de ogen. Tussen de aanvallen is de helft van de patiënten niet pijnvrij. Ook kan een verstopte neus, dikke oogleden, zweten en/of blozen van het gezicht erbij voorkomen.

Hoe stelt men de diagnose?

De diagnose wordt op basis van het klinisch beeld gesteld. Uitgebreid neurologisch onderzoek, met name van de zenuwen van het hoofd, is belangrijk. De patiënten reageren niet op indomethacine wat als typisch voor deze aandoening wordt beschouwd.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • MRI-scan van de hersenen

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

  • Neuropathische pijnmedicatie
  • Zuurstof inhalatie (100%, 12 liter/min) om de aanvallen te couperen (door neuroloog)
  • Intraveneus lidocaine 1.5-3.5 mg/kg/uur om de aanvallen te couperen (door neurolog)

Interventionele pijnbehandeling

 

 

 

 

 

Sluit de enquête